Telepathie en healing

Feitelijk zijn telepathie en healing beiden een vorm van energie…….

Wat doe ik?

Door middel van telepathische communicatie en healing kan ik uw dier helpen genezen van diverse lichamelijke en geestelijke klachten. Soms kan dat voor 100%, maar het kan ook zijn dat de gezondheid tot een bepaald niveau nog verbeterd kan worden. Onder mijn intuïtieve inzicht vallen ook vormen van helder zien, helder horen en helder voelen. Allemaal aspecten die onderdeel zijn van ons 6de zintuig.

 

Wat is telepathie? 
Telepathisch communiceren met dieren en natuur.

Het betekent dat u luistert en u laat leiden door uw zesde zintuig (intuïtie).
Dit is het orgaan van Jacobson, ook wel vemero-nasale orgaan genoemd.
Naar dit fenomeen wordt steeds meer wetenschappelijk onderzoek gedaan.
Het ligt er bij ieder individu maar net aan in welke mate deze is ontwikkeld.
Heeft u er wel of juist geen aandacht aan besteed…
Dat kan ook een onderscheid maken in kwaliteit of gave.
Met gave wordt bedoeld de in aanleg aanwezige capaciteiten van een wezen.
Een voorbeeld van telepathie is dat u soms al weet wie er belt, nog voor
dat u de telefoon opgenomen heeft.
Overal in de wereld kunt u ermee in contact komen.

 

Wat is healing?
Letterlijk betekent het “heel maken”.

Waar de bron van healing ligt, weet niemand.
Dieren zijn in ieder geval van nature afgestemd op de helende kracht en dat is voldoende voor healers om op hen af te stemmen en ermee te verbinden.
Healing is erop gericht de complexe energie binnen de cellen, die samenwerken voor het dierenwelzijn als geheel, weer in balans te brengen.
Hoe dan ook, het genezingsproces komt (weer) op gang.
Tijdens een healing verlaat het dier een sessie en weet intrinsiek (van binnen uit) wanneer het voldoende is.
Het staat op of loopt van je weg en gaat zich op een andere plaats nestelen.

Laboratorium-onderzoeken wijzen uit dat helende energie een versterkend en beschermend vermogen heeft. Een placebo-effect bij dieren bestaat niet.

 

Hoe uit zich dat?
Bij vermissing krijg ik beelden door van zijn omgeving.
Hierbij beleef ik ook de emotie van het dier.
Soms zijn er daar meerdere consulten voor nodig.
Maar al te vaak blijkt dat het weglopen het gevolg is van conflicten tussen mensen zoals bijvoorbeeld bij een scheiding, gevolgd door een verhuizing.

Ook een dier wat onzeker en angstig is heeft baat bij een behandeling.
Niet zelden blijkt dan dat het dier door een vorige eigenaar is mishandeld.
Door de healing wint het zijn vertrouwen in de mens terug en kan een dier een nieuwe start maken.